Xidmətlərimiz


Veb saytlar

Elektron ticarət, informasiya və qeniş funksianallı saytlar

Mobil proqramlar

Android, iOS, Windows Mobile

1C

1C - quraşdırılması və sazlanması.

Brand book

Loqotiplərin, korporativ stilin və sənədlərin dizaynı yaradılması

Proqram təminatı

Biznes həllərin avtomatlaşdırması. Cari proqramın yeni proqrama inteqrasiyası

SEO saytların optimalaşdırması

Hazır proqramların satışı

SMM+Saytın texniki xidməti

Sosial şəbəkəlrədə sizin sayfənizin yayilması və qeniş auditoriya qazanması

Hazır məhsullar

Hazır proqramların satışı